Galerija

HOTEL BRIONI – PULA:

  1. INVESTITOR / NARUČITELJ RADOVA: KAMGRAD d.o.o. – Zagreb
  2. RADOVI: Instalacije grijanja, hlađenja i strojarnica
  3. POČETAK / KRAJ RADOVA: 15.12.2020. /
  4. VRIJEDNOST UGOVORA: 8.590.690,00 kn

Aktualni projekti

Menu